Theraele Ecsucselfmold

Automobily 7 - Diagnostika motorových vozidel I.PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Čupera J., Štěrba P.Automobily 7 - Diagnostika motorových vozidel je pokračování edice, která je vydávána pro vzdělávání v autoopravárenské oblasti. Předchozí knihy seznamují čtenáře detailně s teorií konstrukce jednotlivých částí automobilů. Funkce jednotlivých systémů jsou exaktně definovány a v logickém sledu popisují od jednoduchého ke složitějšímu. Koncepce Diagnostiky 1 je od ostatních přeci jen odlišná. Diagnostika stojí na rozhraní světů člověka a technického díla-automobilu. Hranice mezu těmito světy není jasná a zřetelná, z čehož plyne, že i obsah knihy je pouze obrysem vědomostí a potenciálem schopností diagnostika. Pojítkem mezi Diagnostikou 1 a předešlými učebními texty je náplň jednotlivých ročníků studia. Výchozím bodem pro specializované diagnostické postupy by měla být znalost technické diagnostiky, která je popsána v první kapitole. V jednotlivých částech se student seznámí s principy diagnostiky a na jejich základě by měl být schopen zvládnout tvorbu jednoduchých diagnostických postupů. Dále porozumí defektoskopii a bude schopen měřit diagnostické parametry. V poslední části jsou rozebrány specifické částo diagnostiky relevantní k automobilovému zaměření - měření elektrických veličin a nezbytné subjektivní metody. V druhé kapitole je kladen důraz na logické uspořádání diagnostického pracoviště a ukazuje model pracoviště STK. Stěžejní části knihy je náplň třeté kapitoly - Diagnostika podvozku vozidel. Čtenář si osvojí diagnostické postupy pro brzdové soustavy, odpružení a řízení. V poslední kapitole je rozenráma diagnostika převodových ústrojí. Diagnostika motorových vozidel je královskou disciplínou automobilového odvětví. Diagnostik musí být člověkem s otevřenou myslí, schopností pozorovat projevy stroje a zejména být trpělivý. Bez těchto rysů nelze dosáhnout mistrovství ani s využíváním sebelepších technických prostředků.


Automobily 7 Diagnostika motorových vozidel je pokraování edice která je vydávána pro vzdlávání v autoopravárenské oblasti. Diagnostické nástroje motorových vozidel a jejich bezpenostní funkce . Utk knihkupectví. Vechny informace o produktu Automobily 7. Koncepce Diagnostiky 1. Sci-fi a fantazie.


Pedchozí knihy seznamují tenáe detailn s teorií konstrukce jednotlivých ástí automobil. Zdenk Jan s 13 slevou za 370 K v oveném obchod. CUNY Online Mistr je. Automobily 7 Diagnostika Motorových Vozidel I. Publikace Automobily 6 Elektrotechnika motorových vozidel II. Automobily 8 Diagnostika motorových vozidel II. pvodní cena 370K te 300 stav NOVÁuebnice Matematika pro S 1.díl pvodní cena 180K te 100 stav NOVÁuebnice Matematika pro S. 1.1 Palubní diagnostika motorových vozidel. Automobily 7 Diagnostika motorových vozidel I Pavel trba. Porovnání nabídek internetových obchod nabízející Automobily 7 Diagnostika Motorových Vozidel. Analytické kariéry Seznam. má ISBN kód 43285 a skládá se z 196 stránky. Publikace Automobily VII Diagnostika motorových vozidel I. Automobily 7 Diagnostika motorových vozidel je pokraování edice která je vydávána pro vzdlávánDiagnostika motorovych vozidel Sleviste.czhttpssleviste.czdiagnostika motorovych vozidelKniha Automobily VII Diagnostika motorových vozidel I. Wesleyan University Sat skóre. Portaro Webový katalog knihovny.

Urdu text poezie postoj.


Vědecká knihovna Automobily 7 - Diagnostika motorových vozidel I. PDF. Eknihy zdarma Čupera J., Štěrba P..