Theraele Ecsucselfmold

Evropské jazykové portfolio do 11 letPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Praktický doplněk pro výuku cizích jazyků - Evropské jazykové portfolio. Co vlastně slovo "portfolio" znamená? Například malíři tak někdy říkají sbírce svých nejlepších prací. Dávají si je do velkých desek. Jejich desky jsou pak dokladem toho, co umějí. Naše portfolio je portfoliem jazykovým. Mělo by z něho byt jasně vidět,co pomocí cizích jazyků žák dokáže. Do portfolia si žáci budou ukládat své nejlepší práce. Naše jazykové portfolio je určeno žákům do 11 let. Evropské jazykové portfolio by se mělo stát naším oficiálním evropským dokladem o tom, jak ovládáme cizí jazyky. Podporuje dovednost komunikovat, potřebnou pro život v moderní Evropě. Pomáhá nám zjišťovat,jaké úrovně žáci v jednotlivých jazycích dosáhli. Věnuje pozornost i dovednostem základním, díky nimž se dokážeme domluvit o podstatných věcech jednoduchým způsobem. Vede nás k tomu, abychom si shromažďovali dokumenty o své komunikativní kompetenci v různých jazycích, abychom se učili sami sebe hodnotit podle jednotných evropských měřítek vytvořených Radou Evropy ve Společném evropském referenčním rámci, abychom se nad svým učením hlouběji zamýšleli a vybírali si dílčí učební cíle. Evropské jazykové portfolio může přispět k tomu, že se budeme učit lépe. Poslouží svým majitelům při přechodu na jinou školu, při hledání zaměstnání nebo při jednání se zahraničními institucemi. Učitelé v něm najdou významného pomocníka ujasňujícího a sjednocujícího učební požadavky. Pomůže Vám při hodnocení jednotlivých žáků a budete mít k dispozici všechny testy a práce, které žák během studia cizího jazyka vypracoval. V budoucnosti ho mohou vlastnit všichni Evropané bez rozdílu věku. Evropské jazykové portfolio má tři části: I. Jazykový pas, II. Jazykový životopis a III. Sbírka.


Karásková M. Podporuje dovednost komunikovat potebnou pro ivot v moderní Evrop. Nae portfolio je portfoliem jazykovým. Science fair experimenty YouTube.


Má být dokladem skutených jazykových dovedností . zde Evropské jazykové portfolio pro áky do 11 let jeho autorkami jsou Mgr. Praha Fortuna. Goethova 8 301 31 Plze tel. Pěkný / nádherný význam. Info v obchod. K dispozici je nejen v. Metodický návod pro vstup do LSM Moodle Evropské jazykové portfolio 21MB Metodický návod pro vstup do LSM Moodle Evropské jazykové portfolio 35MB Metodika k zavedení EJP do výuky NJ . V R byla zatím vydaná Jazyková portfolia pro následující vkové skupiny EJP pro áky do 11. Fraus Kód F2163. Jazykové portfolio je ureno ákm do 11 let. Chmelíková V. Studentský poměr fakulty UCLA. BA online třídy aplikace. Evropské jazykové portfolio je ureno ákm ve vku 1115 let. Evropské jazykové portfolio do 11 let Roziující vzdlávací materiály. 0 hodnocení Evropské jazykové portfolio 0. Pýcha a předsudek Úvod. Jazykové portfolio je ureno pro áky ve vku 11 15 let v eské.

Mistr vzdělávání vanderbilt.


Elektronické knihy Evropské jazykové portfolio do 11 let PDF. Knihy online pro studenty .